Reporter Dossier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.reporterdossier.nl/
Contactformulier: https://www.reporterdossier.nl/contact
E-mailadres: info@reporterdossier.nl

Persoonsgegevens die Reporter verwerkt

Reporter Dossier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Reporters diensten en/of omdat u deze zelf aan Reporter verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Reporter verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op deze website
Deze gegevens worden overigens niet altijd verwerkt. De eerste drie onderdelen worden alleen verzameld als u (bijvoorbeeld via de link naar het contactformulier bij ‘Contactgegevens’) deze gegevens zelf geeft.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Reporter verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Reporter raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Reporter Dossier zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Reporter op via info@reporterdossier.nl, dan verwijderd Reporter deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Reporter persoonsgegevens verwerkt

Reporter Dossier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van Reporters nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het afhandelen van een aanvraag, klacht etc. die een bezoeker indient/stelt via het contactformulier
– Reporter Dossier analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Geautomatiseerde besluitvorming

Reporter Dossier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Reporter persoonsgegevens bewaart
Reporter Dossier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Reporter hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Binnenkomst persoonlijke gegevens > Analyseren > Verwerken > Bewaren tot volledige afronding > Verwijdering
Een voorbeeld: Binnenkomst persoonlijke gegevens (via het contactformulier) > Analyseren (Reporter Dossier bekijkt en leest het bericht) > Verwerken (Reporter Dossier gaat in op de aanvraag/klacht/vraag door per e-mail te reageren en daarna, of voordat hij contact opneemt, past hij dat ook toe) > Bewaren tot volledige afronding (Reporter Dossier bewaart het bericht maximaal 3 maanden na zijn reactie, in afwachting op een eventuele, laatste reactie van de gebruiker*) > Verwijdering (nadat er 3 maanden verstreken zijn, worden de gegevens per direct verwijdert).
* = Als de gebruiker opnieuw reageert, begint het hele proces weer opnieuw vanaf stap 1.
Delen van persoonsgegevens met derden

Reporter Dossier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Reporter gebruikt

Reporter Dossier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reporter Dossier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan deze website heeft Reporter u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
– Cookies van Mailchimp die u als gebruiker een formulier kunnen aanbieden om u aan te melden voor de nieuwsbrief van Reporter Dossier, zoals het formulier op deze webpagina.
– Cookies van addthis.com en cookies van addtoany.com en subdomeinen die bij deze website horen voor social media- en deelknoppen. Google Accounts, Facebook en andere social media netwerken kunnen cookies plaatsen zodra u gebruik maakt van deze social media- of deelknoppen.
– Cookies van Disqus vanwege de Disqusformulieren onder blogberichten. Wanneer u een reactie wilt achterlaten, dan kunt u dat via een reactieformulier van Disqus doen. Als u niet ingelogd staat, kunnen deze cookies niet meten welke websites (waar een Disqusformulier op staat) u bezocht heeft.
– Cookies van Reporter Dossier zelf om het aantal bezoekers te meten, de meest bezochte pagina’s en gelezen blogs.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reporter Dossier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Reporter een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die hij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reporterdossier.nl. Vermeld a.u.b. al de mailadressen die in uw bezit zijn, dan kan Reporter Dossier op een makkelijke manier uw gegevens exporteren naar de genoemde mailadressen (wachttijd ca. 2-3 werkdagen).
Wanneer u de gegevens ontvangen heeft kunt u per mail eventueel vragen voor correctie of verwijdering. Stuur dan een mailtje naar info@reporterdossier.nl.

Hoe Reporter persoonsgegevens beveiligen

Reporter Dossier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het contactformulier op deze pagina of via info@reporterdossier.nl. Reporter Dossier heeft de volgende maatregel genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Reporter verstuurd uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Er is vaker verwarring ontstaan rondom een beveiligde internetverbinding in combinatie met een hangslotje in de adresbalk, Reporter Dossier slaat de verwerkte gegevens echter maximaal 3 maanden op (zie ook de informatie bij ‘Hoe lang Reporter persoonsgegevens bewaart’ in deze verklaring).
Vragen vanwege deze privacyverklaring

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring, dan is het mogelijk om contact op te nemen zoals vermeldt staat bij ‘Contactgegevens’.

{Einde Privacyverklaring}

Laatste wijziging: januari 2020